คำ: 一曝十寒
พินอิน: yī pù shí hán
Antonyms:

好学不倦

(hǎo xué bù juàn)


持之以恒

(chí zhī yǐ héng)


半途而废

(bàn tú ér fèi)


日积月累

(rì jī yuè léi)


虎头蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


锲而不舍

(qiè ér bù shè)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.