คำ: 一寸光阴一寸金
พินอิน: yī cùn guāng yīn yī cùn jīn
Antonyms:

蹉跎岁月

(cuō tuó suì yuè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.