Word: 漏洞百出
Pinyin: lòu dòng bǎi chū
Antonyms:

滴水不漏

(dī shuǐ bù lòu)


不堪一擊

(bù kān yī jī)


十拿九穩

(shí ná jiǔ wěn)


顛撲不破

(diān pū bù pò)


天衣無縫

(tiān yī wú féng)


百無一失

(bǎi wú yī shī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.