Word: 漏洞百出
Pinyin: lòu dòng bǎi chū
Antonyms:

滴水不漏

(dī shuǐ bù lòu)


不堪一击

(bù kān yī jī)


十拿九稳

(shí ná jiǔ wěn)


颠扑不破

(diān pū bù pò)


天衣无缝

(tiān yī wú féng)


百无一失

(bǎi wú yī shī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.