Word: 英雄
Pinyin: yīng xióng
Antonyms:

小丑

(xiǎo chǒu)


败类

(bài lèi)


懦夫

(nuò fū)