Word: 逸才
Pinyin: yì cái
Antonyms:

凡才

(fán cái)


偉才

(wěi cái)


天才

(tiān cái)