Word: 藥到病除
Pinyin: yào dào bìng chú
Antonyms:

醫藥罔效

(yī yào wǎng xiào)


葯到回春

(yào dào huí chūn)


不可救藥

(bù kě jiù yào)


無可救藥

(wú kě jiù yào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.