Word: 安家立業
Pinyin: ān jiā lì yè
Antonyms:

淪落風塵

(lún luò fēng chén)


流離失所

(liú lí shī suǒ)


顛沛流離

(diān pèi liú lí)


安居樂業

(ān jū lè yè)


萍蹤浪跡

(píng zōng làng jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.