Word: 卓然自立
Pinyin: zhuó rán zì lì
Antonyms:

憤世嫉俗

(fèn shì jī sú)


眾醉獨醒

(zhòng zuì dú xǐng)


隨俗浮沉

(suí sú fú chén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.