Word: 刻劃入微
Pinyin: kè huá rù wēi
Antonyms:

淋漓盡致

(lín lí jìn zhì)


輕描淡寫

(qīng miáo dàn xiě)


濃墨重彩

(nóng mò zhòng cǎi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.