Word: 节节败退
Pinyin: jié jié bài tuì
Antonyms:

望风披靡

(wàng fēng pī mí)


势如破竹

(shì rú pò zhú)


节节胜利

(jié jié shèng lì)


捷报频传

(jié bào pín chuán)


节节失利

(jié jié shī lì)


所向披靡

(suǒ xiàng pī mí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.