Word: 独具匠心
Pinyin: dú jù jiàng xīn
Antonyms:

鹦鹉学舌

(yīng wǔ xué shé)


千篇一律

(qiān piān yī lǜ)


随声附和

(suí shēng fù hé)


如出一辙

(rú chū yī zhé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.