Word: 残山剩水
Pinyin: cán shān shèng shuǐ
Antonyms:

铜驼荆棘

(tóng tuó jīng jí)


豆剖瓜分

(dòu pōu guā fēn)


一统天下

(yī tǒng tiān xià)


半壁江山

(bàn bì jiāng shān)


锦绣河山

(jǐn xiù hé shān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.