Word: 徇情枉法
Pinyin: xùn qíng wǎng fǎ
Antonyms:

自私自利

(zì sī zì lì)


铁面无私

(tiě miàn wú sī)


守正不阿

(shǒu zhèng bù ā)


假公济私

(jiǎ gōng jì sī)


徇私舞弊

(xùn sī wǔ bì)


大义灭亲

(dà yì miè qīn)


大公无私

(dà gōng wú sī)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.