Word: 千秋万岁
Pinyin: qiān qiū wàn suì
Antonyms:

千秋万载

(qiān qiū wàn zài)


一朝一夕

(yī zhāo yī xī)


积年累月

(jī nián léi yuè)


穷年累月

(qióng nián léi yuè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.