Słowo: 重利
Pinyin: zhòng lì
Antonyms:

薄利

(báo lì)