Słowo: 指控
Pinyin: zhǐ kòng
Antonyms:

公诉

(gōng sù)


辩护

(biàn hù)