Słowo: 誠心誠意
Pinyin: chéng xīn chéng yì
Antonyms:

無可奈何

(wú kě nài hé)


陽奉陰違

(yáng fèng yīn wéi)


虛情假意

(xū qíng jiǎ yì)


假仁假義

(jiǎ rén jiǎ yì)


冷言冷語

(lěng yán lěng yǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.