Słowo: 苟安
Pinyin: gǒu ān
Antonyms:

奮發

(fèn fā)


消沉

(xiāo chén)


頹喪

(tuí sāng)