Słowo: 隆重
Pinyin: lóng zhòng
Antonyms:

轻率

(qīng shuài)


简单

(jiǎn dān)


低调

(dī diào)


草率

(cǎo shuài)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.