Słowo: 畏首畏尾
Pinyin: wèi shǒu wèi wěi
Antonyms:

无所顾忌

(wú suǒ gù jì)


万死不辞

(wàn sǐ bù cí)


自告奋勇

(zì gào fèn yǒng)


无所畏惧

(wú suǒ wèi jù)


敢想敢干

(gǎn xiǎng gǎn gān)


豪放不羁

(háo fàng bù jī)


披荆斩棘

(pī jīng zhǎn jí)


义无反顾

(yì wú fǎn gù)


当机立断

(dāng jī lì duàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.