Słowo: 变幻无常
Pinyin: biàn huàn wú cháng
Antonyms:

一成不变

(yī chéng bù biàn)