Perkataan: 长林丰草
Pinyin: cháng lín fēng cǎo
Antonyms:

牛山濯濯

(niú shān zhuó zhuó)


童山濯濯

(tóng shān zhuó zhuó)


林荫蔽天

(lín yīn bì tiān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.