Perkataan: 逍遥法外
Pinyin: xiāo yáo fǎ wài
Antonyms:

鸿飞冥冥

(hóng fēi míng míng)


绳之以法

(shéng zhī yǐ fǎ)


法网难逃

(fǎ wǎng nán táo)


天网恢恢

(tiān wǎng huī huī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.