Perkataan: 迷途知返
Pinyin: mí tú zhī fǎn
Antonyms:

浪子回头

(làng zǐ huí tóu)


发人深省

(fā rén shēn shěng)


一意孤行

(yī yì gū xíng)


执迷不悟

(zhí mí bù wù)


流连忘返

(liú lián wàng fǎn)


回头是岸

(huí tóu shì àn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.