Perkataan: 绕嘴
Pinyin: rào zuǐ
Antonyms:

顺口

(shùn kǒu)