Perkataan: 旷日持久
Pinyin: kuàng rì chí jiǔ
Antonyms:

立竿见影

(lì gān jiàn yǐng)


电光石火

(diàn guāng shí huǒ)


稍纵即逝

(shāo zòng jí shì)


计日程功

(jì rì chéng gōng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.