Perkataan: 利害
Pinyin: lì hài
Antonyms:

和蔼

(hé ǎi)


和气

(hé qì)


和善

(hé shàn)