Perkataan: 偃旗息鼓
Pinyin: yǎn qí xī gǔ
Antonyms:

重振旗鼓

(zhòng zhèn qí gǔ)


迎风招展

(yíng fēng zhāo zhǎn)


大动干戈

(dà dòng gān gē)


销声匿迹

(xiāo shēng nì jì)


大张旗鼓

(dà zhāng qí gǔ)


兴师动众

(xīng shī dòng zhòng)


轰轰烈烈

(hōng hōng liè liè)


冷冷清清

(lěng lěng qīng qīng)


重整旗鼓

(zhòng zhěng qí gǔ)


卷土重来

(juàn tǔ zhòng lái)


浑浑噩噩

(hún hún è è)