Дума: 胡作非為
Пинин: hú zuò fēi wéi
Antonyms:

奉公守法

(fèng gōng shǒu fǎ)


安分守己

(ān fēn shǒu jǐ)


安貧樂道

(ān pín lè dào)


秋毫無犯

(qiū háo wú fàn)


循規蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


安分守紀

(ān fēn shǒu jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.