Дума: 有始無終
Пинин: yǒu shǐ wú zhōng
Antonyms:

持之以恆

(chí zhī yǐ héng)


堅持不懈

(jiān chí bù xiè)


善始善終

(shàn shǐ shàn zhōng)


始終如一

(shǐ zhōng rú yī)


有始有終

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.