Дума: 挑肥揀瘦
Пинин: tiāo féi jiǎn shòu
Antonyms:

先人後己

(xiān rén hòu jǐ)


飢不擇食

(jī bù zé shí)


捨己為人

(shè jǐ wéi rén)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.