Дума: 面不改色
Пинин: miàn bù gǎi sè
Antonyms:

谈虎色变

(tán hǔ sè biàn)


面红耳赤

(miàn hóng ěr chì)


面如土色

(miàn rú tǔ sè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.