Дума: 身败名裂
Пинин: shēn bài míng liè
Antonyms:

名满天下

(míng mǎn tiān xià)


功成名遂

(gōng chéng míng suì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.