Дума: 水中捞月
Пинин: shuǐ zhōng lāo yuè
Antonyms:

立竿见影

(lì gān jiàn yǐng)


瓮中捉鳖

(wèng zhōng zhuō biē)


囊中取物

(náng zhōng qǔ wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.