Дума: 勇猛精进
Пинин: yǒng měng jīng jìn
Antonyms:

标新立异

(biāo xīn lì yì)


故步自封

(gù bù zì fēng)


勇猛求进

(yǒng měng qiú jìn)


标奇立异

(biāo qí lì yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.