Дума: 不胜枚举
Пинин: bù shèng méi jǔ
Antonyms:

聊胜于无

(liáo shèng yú wú)


寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


寥若晨星

(liáo ruò chén xīng)


屈指可数

(qū zhǐ kě shù)


寥寥可数

(liáo liáo kě shù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.