Ord: 節節失利
Pinyin: jié jié shī lì
Antonyms:

節節敗退

(jié jié bài tuì)


潰不成軍

(kuì bù chéng jūn)


望風披靡

(wàng fēng pī mí)


節節勝利

(jié jié shèng lì)


風聲鶴唳

(fēng shēng hè lì)


勢如破竹

(shì rú pò zhú)


所向披靡

(suǒ xiàng pī mí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.