Ord: 氣息奄奄
Pinyin: qì xī yǎn yǎn
Antonyms:

氣吞山河

(qì tūn shān hé)


氣壯山河

(qì zhuàng shān hé)


大氣磅礴

(dà qì bàng bó)


生氣勃勃

(shēng qì bó bó)


氣貫長虹

(qì guàn cháng hóng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.