Palabra: 襤褸簟瓢
Pinyin: lán lǚ diàn piáo
Antonyms:

鮮衣美食

(xiān yī měi shí)