Palabra: 恒量
Pinyin: héng liáng
Antonyms:

变量

(biàn liáng)