Beseda: 隔靴搔痒
Pinyin: gé xuē sāo yǎng
Antonyms:

切中要害

(qiē zhōng yào hài)


一针见血

(yī zhēn jiàn xuè)


对症下药

(duì zhèng xià yào)


一语破的

(yī yǔ pò dí)


无的放矢

(wú dí fàng shǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.