Sana: 變則
Pinyin: biàn zé
Antonyms:

通則

(tōng zé)


常則

(cháng zé)