Sana: 各奔前程
Pinyin: gè bēn qián chéng
Antonyms:

眾星捧月

(zhòng xīng pěng yuè)


分道揚鑣

(fēn dào yáng biāo)


萬眾一心

(wàn zhòng yī xīn)


志同道合

(zhì tóng dào hé)


攜手合作

(xié shǒu hé zuò)


相依為命

(xiāng yī wéi mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.