Palabra: 上級
Pinyin: shàng jí
Antonyms:

下級

(xià jí)