Palabra: 忘记
Pinyin: wàng jì
Antonyms:

记得

(jì dé)