Слово: 流言蜚语
Пиньинь: liú yán fēi yǔ
Antonyms:

金玉良言

(jīn yù liáng yán)