Palavra: 標謗
Pinyin: biāo bàng
Antonyms:

毀謗

(huǐ bàng)


讚美

(zàn měi)


稱讚

(chēng zàn)


讚揚

(zàn yáng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.