Tonga Chinese name
Ķīniešu valoda: 汤加群岛
Piņjiņs: Tāng​jiā​ Qún​dǎo
Emoji: 🇹🇴
Unikods: U+1F1F9 U+1F1F4
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.