South Georgia Chinese name
Ķīniešu valoda: 南乔治亚岛
Piņjiņs: Nán​ Qiáo​zhì​yà​dǎo
Emoji: 🇬🇸
Unikods: U+1F1EC U+1F1F8
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.